или

Правилният отговор е:

Правилните отговори са:

Обучение

Предишен урок Следващ урок

Продължете към следващия курс

Търговия за напреднали