или

Фючърси

Календар на енергийните фючърси

На тази страница ще намерите информация за датите на стартиране и приключване на настоящите и предстоящите фючърси върху петрол, природен газ и метали.

Календар за петролни фючърси - Brent  
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
BRENT CRUDE OIL UK November 21 (UKOil1121) 26.08.2021 29.09.2021
BRENT CRUDE OIL UK December 21 (UKOil1221) 27.09.2021 28.10.2021
BRENT CRUDE OIL UK January 22 (UKOil0122) 26.10.2021 29.11.2021
BRENT CRUDE OIL UK February 22 (UKOil0222) 25.11.2021 29.12.2021
BRENT CRUDE OIL UK March 22 (UKOil0322) 27.12.2021 28.01.2022
BRENT CRUDE OIL UK April 22 (UKOil0422) 26.01.2022 25.02.2022
BRENT CRUDE OIL UK May 22 (UKOil0522) 23.02.2022 30.03.2022
BRENT CRUDE OIL UK June 22 (UKOil0622) 28.03.2022 28.04.2022
BRENT CRUDE OIL UK July 22 (UKOil0722) 26.04.2022 27.05.2022
BRENT CRUDE OIL UK August 22 (UKOil0822) 25.05.2022 29.06.2022
BRENT CRUDE OIL UK September 22 (UKOil0922) 27.06.2022 28.07.2022
BRENT CRUDE OIL UK October 22 (UKOil1022) 26.07.2022 30.08.2022
BRENT CRUDE OIL UK November 22 (UKOil1122) 26.08.2022 29.09.2022
BRENT CRUDE OIL UK December 22 (UKOil1222) 27.09.2022 28.10.2022
BRENT CRUDE OIL UK January 23 (UKOil0123) 26.10.2022 29.11.2022
1 CFD = 1 barrel (=158.9873 l)

Календар за петролни фючърси - West Texas Intermediate  
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
WEST TEXAS INTERMEDIATE US November 21 (USOil1121) 16.09.2021 18.10.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US December 21 (USOil1221) 14.10.2021 17.11.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US January 22 (USOil0122) 15.11.2021 16.12.2021
WEST TEXAS INTERMEDIATE US February 22 (USOil0222) 14.12.2021 18.01.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US March 22 (USOil0322) 14.01.2022 18.02.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US April 22(USOil0422) 16.02.2022 18.03.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US May 22 (USOil0522) 16.03.2022 18.04.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US June 22 (USOil0622) 14.04.2022 18.05.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US July 22 (USOil0722) 16.05.2022 17.06.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US August 22 (USOil0822) 15.06.2022 18.07.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US September 22 (USOil0922) 14.07.2022 18.08.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US October 22 (USOil1022) 16.08.2022 16.09.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US November 22 (USOil1122) 14.09.2022 18.10.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US December 22 (USOil1222) 14.10.2022 18.11.2022
WEST TEXAS INTERMEDIATE US January 23 (USOil0123) 16.11.2022 16.12.2022
1 CFD = 1 barrel (=158.9873 l)
Календар за фючърс на природен газ  
Фючърс Дата на стартиране Дата на приключване
Natural Gas October 21 (NGas1021) 23.08.2021 24.09.2021
Natural Gas November 21 (NGas1121) 22.09.2021 25.10.2021
Natural Gas December 21 (NGas1221) 21.10.2021 24.11.2021
Natural Gas January 22 (NGas0122) 22.11.2021 27.12.2021
Natural Gas February 22 (NGas0222) 22.12.2021 25.01.2022
Natural Gas March 22 (NGas0322) 21.01.2022 22.02.2022
Natural Gas April 22 (NGas0422) 17.02.2022 25.03.2022
Natural Gas May 22 (NGas0522) 23.03.2022 25.04.2022
Natural Gas June 22 (NGas0622) 21.04.2022 24.05.2022
Natural Gas July 22 (NGas0722) 20.05.2022 24.06.2022
Natural Gas August 22 (NGas0822) 22.06.2022 25.07.2022
Natural Gas September 22 (NGas0922) 21.07.2022 25.08.2022
Natural Gas October 22 (NGas1022) 23.08.2022 26.09.2022
Natural Gas November 22 (NGas1122) 22.09.2022 25.10.2022
Natural Gas December 22 (NGas1222) 21.10.2022 23.11.2022
Natural Gas January 23 (NGas0123) 21.11.2022 23.12.2022
1 CFD = 1 mmBtu (~27 m3)

Други календари: