или

лот

лота

Няма намерени резултати

Крипто CFDs

Условия за търговия

Първата криптовалута – Биткойн – бе създадена през 2009 г. Днес вече съществуват хиляди подобни валути, които се превърнаха в популярен инструмент за финансова спекулация и донякъде – за разплащания. Предлагаме възможност за търговия с крипто CFD върху някои от най-популярните от тях като Bitcoin, Ether, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum Classic, Stellar и ZCash с тесни спредове и на 25% марджин за професионални клиенти. С Deltastock Delta Trading може да се търгуват и мини крипто CFD върху криптовалути за част от пазарната цена.

Условия за търговия
Изискване за марджин1 Професионални клиенти 25%
Непрофесионални клиенти 50%
Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50% Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/-ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия
Комисиони Няма
Кратност на нареждането 1 брой
Лихва2,3 Дълга позиция4 Овърнайт лихва на FED плюс 35% годишно
Къса позиция4 Овърнайт лихва на FED плюс 5% годишно
Часове за търговия5 понеделник - четвъртък 00:00-24:00
петък 00:00-23:00
1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, Делтасток има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна Делтасток ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, Делтасток си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които Делтасток прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. Делтасток има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
2 Овърнайт лихва на FED върху рефинансиращите операции:http://www.federalreserve.gov
3 Повече за лихвите
4 Ако държите дълга позиция, лихвата ще бъде удържана от сметката ви. Ако държите къса позиция, лихвата ще бъде прибавена към сметката ви.
5 Източноевропейско време (EET)
Условия за търговия
Изискване за марджин1 Професионални клиенти 25%
Непрофесионални клиенти 50%
Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50% Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/-ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия
Комисиони Няма
Лихва2,3 Дълга позиция4 Овърнайт лихва на FED плюс 35% годишно
Къса позиция4 Овърнайт лихва на FED плюс 5% годишно
Часове за търговия5 понеделник - четвъртък 00:00-24:00
петък 00:00-23:00
1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, Делтасток има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна Делтасток ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, Делтасток си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които Делтасток прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. Делтасток има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
2 Овърнайт лихва на FED върху рефинансиращите операции:http://www.federalreserve.gov
3 Повече за лихвите
4 Ако държите дълга позиция, лихвата ще бъде удържана от сметката ви. Ако държите къса позиция, лихвата ще бъде добавена към сметката ви.
5 Източноевропейско време (ЕЕТ)
Символ Име Мин./Макс. размер на позицията Изискване за марджин (%) Целеви спред6
Професионални клиенти Непрофесионални клиенти
Символ Име Мин./Макс. размер на позицията Минимален обем Стъпка на контракта Размер на контракта Изискване за марджин (%) Целеви спред6
Професионални клиенти Непрофесионални клиенти
6 Целевият (таргет) спред е минималният спред, който "Делтасток" се стреми да котира. Въпреки това, по време на ниска ликвидност и/или висока волатилност компанията е вероятно да не може да поддържа същите нива на спредовете, които котира обичайно. Подобни състояния на пазара не могат да бъдат предвидени и могат да се случат по всяко време на денонощието, което ще доведе до разширяване на спредовете за определен период от време. Имайте предвид, че по-широките спредове могат да имат отрицателен ефект върху салдото по сметката ви, което може да доведе до недостиг на средства и затварянето на позициите ви.