или

CFD върху Злато и Сребро

Условия за търговия

Мнозина считат ценните метали за активи-убежища, особено във времена на пазарна волатилност и обща икономическа несигурност. Предлагаме възможност за търговия със CFD върху сребро и злато с тесни спредове срещу 10% марджин (сребро) и 5% марджин (злато) за непрофесионални клиенти и 1% марджин (злато и сребро) за професионални клиенти, без максимален размер на поръчката и скрити такси.

Злато Сребро
Изискване за марджин1 Професионални клиенти 1% 1%
Непрофесионални клиенти 5% 10%
Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50% Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия
Комисиони Няма Няма
Минимално количество на нареждането 1 лот = 1 тройунция 1 лот = 1 тройунция
Максимално количество на нареждането Няма Няма
Кратност на нареждането 1 лот = 1 тройунция 1 лот = 1 тройунция
Спред Фиксиран 4.60 USD 0.10 USD
Целеви2 0.40 USD 0.03 USD
1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, "Делтасток" има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна "Делтасток" ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, "Делтасток" си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които "Делтасток" прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. "Делтасток" има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
2 Целевият (таргет) спред е минималният спред, който "Делтасток" се стреми да котира. Въпреки това, по време на ниска ликвидност и/или висока волатилност компанията е вероятно да не може да поддържа същите нива на спредовете, които котира обичайно. Подобни състояния на пазара не могат да бъдат предвидени и могат да се случат по всяко време на денонощието, което ще доведе до разширяване на спредовете за определен период от време. Имайте предвид, че по-широките спредове могат да имат отрицателен ефект върху салдото по сметката ви, което може да доведе до недостиг на средства и затварянето на позициите ви.
Злато Сребро
Изискване за марджин1 Професионални клиенти 1% 1%
Непрофесионални клиенти 5% 10%
Служебно закриване на позиция (close out) при недостиг на марджин от -50% Ако салдото по сметка падне под 50% от използвания марджин, позицията/ите на клиента се затваря/т служебно, съгласно чл. 9.3.12 от Общите условия
Комисиони Няма Няма
Минимално количество на нареждането 1 тройунция 100 тройунции
Максимален обем Няма Няма
Стъпка на контракта 1 1
Целеви спред2 0.40 USD 0.05 USD
1 Съгласно чл. 9.3.16 от Общите условия, "Делтасток" има право по своя собствена преценка да променя минимално изискуемата Гаранционна сума (Марджин) както за определени ДЗР, така и за отделни Нареждания и/или Позиции или сметки на Клиента. В случай на подобна промяна "Делтасток" ще уведоми Клиента по имейл.
Съгласно чл. 5.26 от Общите условия, "Делтасток" си запазва правото да ограничава размера на Гаранционната сума (Марджина), като уведомява за това Клиента, като налаганите ограничения могат да включват и всякакви други мерки, които се изисква да бъдат предприети, съгласно приложимото право, решения на ESMA и/или националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, а също и мерки, за които "Делтасток" прецени, че трябва да наложи за собствена защита или за защита интересите на Клиента. "Делтасток" има право да въвежда мерките и ограниченията, предвидени в решенията на ESMA по чл. 40 от MiFIR и на местните регулатори по чл. 42 от MiFIR, съобразно тези решения и без предварително да уведоми Клиента.
2 Целевият (таргет) спред е минималният спред, който "Делтасток" се стреми да котира. Въпреки това, по време на ниска ликвидност и/или висока волатилност компанията е вероятно да не може да поддържа същите нива на спредовете, които котира обичайно. Подобни състояния на пазара не могат да бъдат предвидени и могат да се случат по всяко време на денонощието, което ще доведе до разширяване на спредовете за определен период от време. Имайте предвид, че по-широките спредове могат да имат отрицателен ефект върху салдото по сметката ви, което може да доведе до недостиг на средства и затварянето на позициите ви.
Инструмент Суап число за пренос на позиция
Дълга позиция Къса позиция
Суап-числото показва колко цента се начисляват към открита позиция в края на работния ден. Това става, като стойността на незакритата през деня позиция се умножи по суап-числото за съответната валутна двойка и се умножи по броя на дните, за които се пренася позицията. Полученият резултат се преоценява по курсове на затваряне за деня във валутата, в която е открита сметката. Тези суап-числа са само с индикативен характер. Повече за пренос на позиции и как се изчислява.
Инструмент Суап число за пренос на позиция
Дълга позиция Къса позиция
Суап-числото показва колко пипса се начисляват към открита позиция в края на работния ден. Това става, като стойността на незакритата през деня позиция се умножи по суап-числото за съответната валутна двойка и се умножи по броя на дните, за които се пренася позицията. Полученият резултат се преоценява по курсове на затваряне за деня във валутата, в която е открита сметката. Тези суап-числа са само с индикативен характер. Повече за пренос на позиции и как се изчислява.
Ден Отваря Затваря
*Всички часове са в източноевропейско време (ЕЕТ).