или

Виж по-малко

Повече информация

"Делтасток" не поема отговорност за коректността, точността, актуалността, сигурността и пълнотата на предоставените съдържание и информация.

Продай

Купи

Марджин:

Професионален клиент: %

Непрофесионален клиент: %

Временен марджин:

Начална дата:

Крайна дата:

Марджин: %

Разрешен за къса продажба:
Максимална нетна позиция:

Годишна лихва*:

Дълга позиция: -%

Къса позиция: %

Суапове*:

Дълга позиция:

Къса позиция:

Часове за търговия:

Понеделник: Пазарът е затворен

Вторник: Пазарът е затворен

Сряда: Пазарът е затворен

Четвъртък: Пазарът е затворен

Петък: Пазарът е затворен

Събота: Пазарът е затворен

Неделя: Пазарът е затворен

Марджин календар

* Повече за лихвите можете да видите тук.

*Повече за пренос на позиции и как се изчислява.

Няма данни за зададения период.