или

Трейдинг състезание

Трейдинг състезание

Forex Masters Contest

Станете най-добрия трейдър

Участвайте в ежемесечното ни трейдинг състезание с демо сметки и влезте в класацията за най-добър трейдър.

Открийте безплатна демо сметка и започнете да търгувате CFD върху форекс, злато и сребро, акции, индекси, фючърси, криптовалути и ETFs.

Защо да се включите?

  • Докажете уменията си и станете първи в класацията
  • Развивайте и тествайте стратегиите си без риск
  • Вижте как търгуват другите – учете се от ходовете на печелившите и грешките на губещите
Запознайте се с пълните правила на Състезанието и с условията за откриване на демо сметка за участие в Състезанието в електронната платформа за търговия Delta Trading:

Правила на Състезанието и условия на "Делтасток" АД за откриване на демо сметка за участие в Състезанието в електронната платформа за търговия Delta Trading

1.Трейдинг състезанието започва в 00:00 ч. EET/EEST на първия ден от всеки календарен месец. Желаещите да участват в Състезанието, които са регистрирали демо сметка преди тази дата, без да са избрали да участват в Състезанието, ще трябва да регистрират нова демо сметка.

2.Състезанието приключва в 24:00 ч. EET/EEST на последния ден от всеки календарен месец, освен ако не е упоменат друг срок. Допуска се отклонение от точното време на приключване на състезанието, като за такова се приема засеченото на сървъра на "Делтасток".

3.Всяко следващо месечно Състезание започва в 00:00 ч. EET/EEST на първия ден от всеки календарен месец.

4.На всеки участник в Състезанието се открива демо сметка, която автоматично се захранва с виртуална сума на стойност 10 000 евро. В случай на промяна на сумата от страна на участника в процеса на регистрация, което е възможно при рестартирането на демо сметката, същият губи право на участие в Състезанието.

5.Условията на "Делтасток" АД за откриване на демо сметка за участие в Състезанието в електронната платформа за търговия Delta Trading са, както следва:

5.1.за откриването на демо сметка трябва да предоставите на "Делтасток" АД актуален имейл, на който ще получите верификационен код, за да довършите и активирате регистрацията си;

5.2.След като потвърдите актуалността на имейла посредством верификационния код, "Делтасток" АД активира Вашата демо сметка за търговия;

5.3.за откриване на демо сметка не е нужно да подписвате договор с "Делтасток" АД, а само да приемете и да се съгласите с настоящите условия;

5.4.след откриването на демо сметката можете да търгувате предлаганите в електронната платформа за търговия финансови инструменти, без да внасяте парични средства и да носите риск от реална загуба, но и без да можете да реализирате реални печалби;

5.5.след откриването на демо сметката "Делтасток" АД може да Ви изпраща анализи, актуални пазарни новини, информация за предстоящи ключови глобални икономически събития, обучения и други известия на посочения от Вас имейл;

5.6.след откриването на демо сметката "Делтасток" АД може да инициира и провежда телефонни разговори на посочения от Вас телефонен номер относно параметрите на демо сметката Ви и по други теми от взаимен интерес;

5.7.след откриването на демо сметката "Делтасток" АД може да използва Вашите данни, като IP адрес, история на търговията и други, за да Ви предоставя релевантна информация, като новини, проучвания, анализи и други;

5.8.след откриването на демо сметката "Делтасток" АД може да използва предоставените от Вас имейл и телефонен номер, за да изпраща или провежда проучвания, свързани с подобряване на услугата;

5.9."Делтасток" АД, във връзка с демо сметката Ви, има право да се свързва с Вас единствено чрез своите служители и няма право да ползва други физически лица или търговски дружества за тази цел;

5.10."Делтасток" АД няма право да предоставя имейла, телефонния номер и IP адрес Ви на трети лица с маркетингови или други търговски цели;

5.11.Всяка демо сметка за участие в Състезанието е с период на съществуване 1 месец, с опция за удължаване на валидността, за да продължите да участвате в Състезанието;

5.12.В случай че не желаете да участвате повече в Състезанието, сметката ви се трансформира в обикновена демо сметка с период на валидност 5 години при активна употреба. Ако не търгувате, 3 месеца след последната сделка, сметката се деактивира автоматично и се изтрива от “Делтасток” АД;

5.13.ако искате да продължите да търгувате чрез демо сметка след посочения период, Вие трябва да откриете нова демо сметка по указания по-горе ред;

5.14.имате право по всяко време да откриете реална сметка за търговия с финансови инструменти в електронната платформа за търговия, в която сте открили демо сметката, като в този случай демо сметката Ви ще бъде активна до изтичане на срока по точка 5.11;

5.15.можете да откриете демо сметка по всяко време, без значение дали вече имате открита реална сметка за търговия в електронната платформа за търговия, в която искате да откриете демо сметката.

6.С приемането на настоящите Условия за търговия в електронната платформа за търговия Delta Trading Вие приемате и се съгласявате с всички права и задължения на страните, посочени в тях.

7.Даденото от Вас съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с имейл, като демо сметката Ви ще бъде закрита предсрочно и данните Ви ще бъдат заличени от масивите на "Делтасток" АД.

8.С приемането на настоящите Условия за търговия в електронната платформа за търговия Delta Trading Вие декларирате изричното си съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от "Делтасток" АД. "Делтасток" АД Ви уведомява, че събира и обработва личните Ви данни единствено за целите посочени по-горе и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и другите разпоредби на приложимото право. Достъп до личните Ви данни имат само оправомощените лица, работещи по договор с "Делтасток" АД. "Делтасток" АД има право да предоставя личните Ви данни на трети лица само в предвидените в приложимото право случаи.

Месечно класиране

Трейдинг състезание

Няма намерени резултати.