или

Често задавани въпроси - MT4 MetaTrader 4

1. Как да започна да търгувам с реалната ми сметка в MT4?

Необходимо условие да започнете търговия с реалната си сметка в МТ4 е да смените сървъра от Deltastock-Demo на Deltastock-Live. Причина за това е, че реалните сметки се поддържат от сървъри, различни от тези на демо смектите. Отворете терминала на MetaTrader 4 и отидете на Файл/Вход в сметка. Ще се отвори следният прозорец:

1. В поле "Номер на сметка" въведете клиентския Ви номер за MetaTrader4, който Ви е бил изпратен по email при откриване на реалната Ви сметка.

2. В поле "Парола" въведете Вашата парола.

3. От падащото поле на "Сървър" изберете Deltastock-Live

4. Натиснете "Вход"

2. Какви са IP адресите на Вашите МТ4 сървъри?

MT4 Live Сървър - 193.28.250.68:443

MT4 Demo Сървър - 193.28.250.66:443

3. Защо Експертните ми Системи работят на МТ4 при други брокери, но не и на Deltastock MT4?

Някои MQL4 Експертни Системи работят само когато режимът на изпълнение на инструментите, с които се търгува, е "незабавен". Под този режим, функцията на MQL4 "OrderSend()" може да приема Стоп и Лимит поръчките като параметри.

Когато режимът на изпълнение на инструмента е "Пазарен", Стоп и Лимит параметрите трябва да са 0, при опериране чрез командата "OrderSend()". Стоп и Лимит поръчките трябва да бъдат зададени, след като поръчката е била изпълнена под команда OrderModify().

При Deltastock MT4, режимът на изпълнение при всички инструменти е "Пазарен" и е необходимо да настроите Експертните ви Системи, за да може да работи нормално.

Необходимо е да коригирате ВСЯКА линия от Вашата система, която се намира под команда "OrderSend()", по следния начин. Вместо:

ticket1 = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lot11, Ask, Slippage, SL, TP, "Buy_01", id1, 0, Blue);

Вие трябва да направите следното:

ticket1 = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lot11, Ask, Slippage, 0, 0,"Buy_01", id1, 0, Blue);

 

if(ticket1 > 0){

    OrderSelect(ticket1, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES);

    if(OrderModify( ticket1, OrderOpenPrice(), SL, TP, 0, Blue) == FALSE)

    {

    Print("OrderModify failed with error #",GetLastError());

    }

}

т.е. необходимо е да проверите стойностите на Стоп и Лимит поръчките във ВСЯКА функция от командата "SendOrder()" и да я замените с 0. След това преминете в команда "OrderModify()", където поставете абсолютно същите стойности за Стоп и Лимит поръчките.

Можете да намерите повече информация относно режимите за управление на МТ4 от помощните файлове на MetaTrader 4.

4. Лимит/стоп поръчката ми се изпълни на цена, която не е достигната на графиката. Защо се случва така?

В платформата MetaTrader 4 клиентите виждат графики, които се визуализират само въз основа на цена „купува” (BID) – цената, на която клиентите продават. Когато клиентска лимит/стоп поръчка за покупка се изпълни, това става по цена „продава” (ASK), която е по-висока от BID цената, визуализирана на графиката. В резултат на това цената на изпълнение е възможно да не бъде отразена на графиката. Разликата между цена „купува” и цена „продава” е спредът на даден инструмент за търговия. Спредовете в платформата Deltastock МТ4 са променливи, поради което е възможно разликата между цена „купува” и цена „продава” да има различни стойности.

Целевите спредове на всички валутни двойки в Deltastock МТ4 можете да намерите тук.

5. Имах отворени насрещни позиции в един интрумент, но нетната ми позиция беше нула. Внезапно всичките ми позиции бяха затворени поради недостатъчна гаранционна сума. Как е възможно това?

В платформата MetaTrader 4 всички изпълнени поръчки се считат за отворени позиции, въпреки възможността в даден момент вашата нетна позиция да е била равна на нула.

Важно: Имайте предвид, че спредовете в платформата Deltastock MetaTrader 4 са променливи и в даден момент могат да се разширят значително (особено по време на важни икономически новини или периоди на ниска пазарна ликвидност). Разширяването на спредовете ще доведе до увеличаване (респ. намаляване) на загубата (респ. печалбата) от съответните отворени позиции. Това ще намали текущия ви баланс и следователно всички отоворени позиции могат да бъдат затворени поради недостиг на средства по вашата сметка.