или

Условия за търговия с кешови CFD

С нашите инвестиционни инструменти не заплащате никакви такси при отваряне и затваряне на позиции, нито пък годишни такси за поддръжка. Като наш клиент, вие също ще можете да проследявате състоянието на инвестициите си във всеки един момент, да се възползвате от бързо изпълнение на нарежданията и да поставяте неограничен брой нареждания на месец.

За повече информация относно условията ни за търговия с кешови CFD, моля, разгледайте таблицата по-долу.

Условия за търговия
Комисиони Няма
Лихви Няма
Такси Няма
Минимален депозит €1000
Дълги позиции Да
Спред Променлив
Дивиденти (само за акции) Изплаща се нетната стойност на дивидента.

*Прилага се единствено годишна такса за неактивност, при отсъствие на сключена сделка и/или отворени позиции за предходната календарна година по чл. 8 от Тарифата за лихви, такси и комисиони.