или

Условия за търговия с кешови CFD

С нашите инвестиционни инструменти не заплащате никакви такси при отваряне и затваряне на позиции, нито пък годишни такси за поддръжка. Прилага се единствено годишна такса за неактивност, при отсъствие на сключена сделка и/или отворени позиции за предходната календарна година по чл. 8 от Тарифата за лихви, такси и комисиони. Като наш клиент, вие също ще можете да проследявате състоянието на инвестициите си във всеки един момент, да се възползвате от бързо изпълнение на нарежданията и да поставяте неограничен брой нареждания на месец.

За повече информация относно условията ни за търговия с кешови CFD, моля, разгледайте таблицата по-долу.

Условия за търговия
Комисиони Няма
Лихви Няма
Такси Няма
Дълги позиции Да
Спред Променлив
Дивиденти (само за акции) Изплаща се нетната стойност на дивидента.