Захранване на сметка - MetaTrader 4


ИЗБЕРЕТЕ МЕТОД ТАКСА МИН. ДЕПОЗИТ
Банков трансфер таксата за банков превод --
Кредитна карта 2% 5 EUR
В момента не можете да захранвате сметката си за търговия с карта, защото не сте ни изпратили изисканите от нас допълнителни документи и/или картата, на която сте ни изпратили копие, не е одобрена.
Epay 2% 10 BGN

При захранване на средства по банков път, използвайте една от сметките, посочени по-долу:


FIBank "Първа инвестиционна банка" АД
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG03 FINV 9150 10 DELTA 100 (в лева)
IBAN: BG89 FINV 9150 10 DELTA 104 (в евро)
IBAN: BG73 FINV 9150 10 DELTA 101 (в USD)
IBAN: BG51 FINV 9150 10 DELTA 109 (в GBP)
IBAN: BG19 FINV 9150 10 DELTA 103 (в CHF)
UniCredit Bulbank "УниКредит Булбанк"
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG18 UNCR 76301078116601 (в BGN)
IBAN: BG84 UNCR 70001517937978 (в EUR)
IBAN: BG23 UNCR 70001519438599 (в USD)
UniCredit Bank UniCredit Bank – Румъния
BIC: BACXROBU
IBAN: RO12BACX0000004578759001 (в RON)
IBAN: RO82BACX0000004578759002 (в EUR)
IBAN: RO39BACX0000004578759000 (в USD)
IBAN: RO98BACX0000004578759005 (в GBP)
IBAN: RO71BACX0000004578759006 (в CHF)
Banco Santander Banco Santander – Испания
BIC: BSCHESMM
IBAN: ES0700490382912111236207 (в EUR)
Забележка:
В основанието за плащане запишете: "МТ4 номера на логина ви в МТ4", например МТ4 15966.
При захранване на средства по банков път разноските по превода са за сметка на клиента.

Чрез вноска на каса в офисa на дружеството
Клиентите на Делтасток имат възможност да захранят сметките си за търговия на каса през работното време на офиса в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 115Г, офис сграда "Мегапарк", тяло Е, ет. 6.

При внасяне/теглене на суми на каса над 10 000 лв. или равностойността им в друга валута клиентът попълва Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП за произход на паричните средства.

Моля, въведете логин номера и паролата в МТ4 за сметката, която ще захранвате:
Логин номер:
Парола:
Изберете валута:
затвори
Някои картови оператори изискват валутата на трансфера да бъде същата като националната валута. В този случай изберете "BGN".
EUR BGN
Количество: = BGN
EUR
Основание за плащането:
Забележка:


Вашият браузър забранява използването на Javascript! За да можете да захранваните сметката си, трябва да го разрешите.

Вижте тук как да разрешите използването на Javascript.