Захранване на сметка - MetaTrader 4


ИЗБЕРЕТЕ МЕТОД ТАКСА МИН.
Банков трансфер или на каса таксата за банков превод; при вноска на каса - 0,1% за суми над 500 лв. --
Кредитна карта Няма 5 EUR
Skrill Няма 10 EUR
Epay Няма 10 BGN

При захранване на средства по банков път, използвайте една от сметките, посочени по-долу:


FIBank "Първа инвестиционна банка" АД
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG03 FINV 9150 10 DELTA 100 (в лева)
IBAN: BG89 FINV 9150 10 DELTA 104 (в евро)
IBAN: BG73 FINV 9150 10 DELTA 101 (в USD)
IBAN: BG51 FINV 9150 10 DELTA 109 (в GBP)
IBAN: BG19 FINV 9150 10 DELTA 103 (в CHF)
UniCredit Bulbank "УниКредит Булбанк"
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG18 UNCR 76301078116601 (в BGN)
IBAN: BG84 UNCR 70001517937978 (в EUR)
IBAN: BG65 UNCR 70001519443566 (в RON)
IBAN: BG23 UNCR 70001519438599 (в USD)
IBAN: BG39 UNCR 70001519438602 (в GBP)
IBAN: BG33 UNCR 70001519462669 (в TRY)
IBAN: BG74 UNCR 70001519447090 (в CHF)
Забележка:
В основанието за плащане запишете: "МТ4 номера на логина ви в МТ4", например МТ4 15966.
При захранване на средства по банков път разноските по превода са за сметка на клиента.

Чрез вноска на каса в офисa на дружеството
Клиентите на Делтасток имат възможност да захранят сметките си за търговия на каса през работното време на офиса в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 115Г, офис сграда "Мегапарк", тяло Е, ет. 6.

При внасяне/теглене на суми на каса над 10 000 лв. или равностойността им в друга валута клиентът попълва Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП за произход на паричните средства.

Моля, въведете логин номера и паролата в МТ4 за сметката, която ще захранвате:
Логин номер:
Парола:
Изберете валута:
затвори
Някои картови оператори изискват валутата на трансфера да бъде същата, както националната валута. В този случай изберете "BGN".
EUR     BGN
Количество: = BGN
EUR
Основание за плащането:
Забележка:
ВАЖНО:
Името на титуляра на сметката в системата Skrill трябва да съвпада с името на титуляра на сметката в Deltastock MT4 – преводи от трети лица не се приемат.
Всички преводи през системата Skrill се извършват в евро. Ако вашата сметка в Skrill е във валута, различна от евро, сумата ще бъде превалутирана към евро по курс на Skrill, преди получаването им по нашата сметка.
Делтасток ще захрани вашата сметка за реална търговия със сумата на получения превод. Делтасток не отговаря за допълнителни комисиони, които могат да бъда начислени от Skrill.
Поради регулативни причини Делтасток може да отхвърли превод от рисков район.
Преводи, получени по сметката ни в Skrill, ще бъдат връщани след подаване от клиента на заявка за теглене!


Вашият браузер забранява използването на Javascript! За да можете да захранваните сметката си, трябва да го разрешите.

Вижте тук как да разрешите използването на Javascript.